Het gezamenlijke Zorghotel Achterhoek van Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire loopt vol met coronapatiënten. De locatie is dit voorjaar tot stand gekomen in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het Zorghotel Achterhoek is er voor coronapatiënten die worden overgebracht vanuit de Achterhoekse ziekenhuizen en voor patiënten met corona die niet thuis verzorgd kunnen worden.
Door mensen over te brengen naar het Zorghotel Achterhoek, ontstaat er ruimte in de ziekenhuizen. Bovendien is het idee er achter dat zorgcentra niet op slot hoeven.
Het zorghotel heeft plek voor 32 mensen met corona. In geval van nood worden er twee mensen ondergebracht op een kamer, en dan is er plek voor 64 patiënten.
Het Zorghotel Achterhoek is een mooie samenwerking van de zorgorganisaties in de Achterhoek, Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire.