De Slingebeek brengt zorg samen!

Steeds vaker moeten ouderen, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen of die ontslagen worden uit een ziekenhuis of een revalidatieafdeling, wachten tot er een woonplek vrijkomt in een woonzorgvoorziening in de buurt. Helaas komt het voor dat zij een tijdelijke woonplek toegewezen krijgen buiten de vertrouwde regio. Ver van familie en vrienden. Dat laten wij in de Achterhoek niet gebeuren, waar het goed gebruik is dat we naar elkaar omkijken. Noaberschap!

Wij zijn De Slingebeek: de tijdelijke woonzorgvoorziening in Gaanderen. Een samenwerkingsverband van drie zorgorganisaties in De Achterhoek: Azora, Markenheem en Sensire. 

Wij zijn er voor: 

  • ouderen met een Wlz-indicatie die na herstel, revalidatie of ziekenhuisopname op de wachtlijst staan voor een vaste woonplek in een woonzorgvoorziening en deze wachttijd niet thuis kunnen overbruggen.
  • ouderen die door een afwezige mantelzorger tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 
  • ouderen die tijdelijke ondersteuning door middel van respijtzorg (kunnen) ontvangen, waardoor mantelzorgers even kunnen ontlasten en ademhalen.
  • ouderen in urgente situaties door chronische lichamelijke klachten en/of dementie.

Wij de medewerkers van De Slingebeek ontfermen zich over ouderen die gebaat zijn bij kleinschalige groepsgerichte zorg. Die tijdelijke verpleeghuiszorg nodig hebben omdat thuis overbruggen niet meer gaat of kan. Wij hechten waarde aan gezamenlijke inspanning en geloven in de kracht van samenwerken. We voelen ons geroepen om ouderen en mantelzorgers in deze kwetsbare positie te helpen en onbezorgde momenten te geven. Binnen zes maanden verhuist de tijdelijke bewoner naar de definitieve woonplek bij Azora, Markenheem of Sensire.

Wij maken ons sterk voor verpleeghuiszorg in deze fase van ‘doorstroming’. We zien welke zorg nodig is en hoe we die gezamenlijk het beste kunnen invullen. In een deskundige en prettige samenwerking met alle partners in de zorgketen. We voelen mee met onze cliënten, hun familie en andere naasten. We doen wat er moet gebeuren. En wat we kunnen verbeteren aan de omstandigheden van onze cliënten. Passend, doordacht en realistisch. Zodat er geen kloof ontstaat met de praktijk straks van de definitieve woonplek.

Zo brengen wij zorg samen!