De Slingebeek brengt zorg samen!

Ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en die ontslagen worden uit een ziekenhuis of een revalidatieafdeling, moeten steeds vaker wachten tot er een plek vrijkomt in een verpleeghuisvoorziening in de buurt. Tot het zover is, worden zij ondergebracht in een zorglocatie buiten de vertrouwde regio. Ver van familie en vrienden.
Dat kan niet. Dat mag niet. En dat laten we niet gebeuren. Zeker niet in de Achterhoek, waar het goed gebruik is dat we naar elkaar omkijken.

Wij zijn De Slingebeek: de tijdelijke verpleeghuisvoorziening van Azora, Markenheem en Sensire in Gaanderen. De Slingebeek ontfermt zich over ouderen die gebaat zijn bij kleinschalige groepsgerichte zorg. Die tijdelijke verpleeghuiszorg nodig hebben omdat thuis tijdelijk overbruggen niet kan. We geloven in de kracht van samenwerken. En we voelen ons samen geroepen om ouderen en mantelzorgers in deze kwetsbare positie te helpen en onbezorgde momenten te geven. Tot zij binnen zes maanden verhuizen naar hun definitieve woonplek.

We maken ons sterk voor verpleeghuiszorg in deze fase van ‘doorstroming’. We zien welke zorg nodig is en hoe we die gezamenlijk het beste kunnen invullen. In deskundige en prettige samenwerking met alle partners in de zorgketen. We voelen mee met onze cliënten, hun familie en andere naasten. We doen wat er gebeuren moet. En wat we kunnen verbeteren aan de omstandigheden van onze cliënten. Passend, doordacht en realistisch. Zodat er geen kloof ontstaat met de praktijk straks van de definitieve woonplek.

Zo brengen we zorg samen.

De Slingebeek is er voor:

  • Ouderen met een Wlz-indicatie die na herstel, revalidatie of ziekenhuisopname op de wachtlijst staan voor een vaste plek in een verpleeghuis en deze tijd thuis niet kunnen overbruggen.
  • Ouderen die door een afwezige mantelzorger tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
  • Ouderen in urgente situaties door chronische lichamelijke klachten en/of dementie

Over De Slingebeek

De Slingebeek is een gezamenlijke tijdelijke verpleeghuisvoorziening van de zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire. Hier kunnen ouderen terecht die tijdelijke verpleeghuiszorg nodig hebben omdat thuis de wachttijd overbruggen niet mogelijk is.

Voor hen krijgt De Slingebeek 32 verpleeghuisplaatsen met vier huiskamers. Acht slaapkamers delen één gezamenlijke huiskamer, waar bewoners samen gebruik van maken en waar ze hun familie en andere gasten kunnen ontvangen.

Download hier de folder voor bewoners van De Slingebeek.

In een ander gedeelte van De Slingebeek zijn nog eens 32 plekken voor tijdelijke huisvesting van huidige bewoners van Sensire, vanwege renovatie en verbouwingen van andere Sensire locaties.