De Slingebeek is tijdelijk het Zorghotel Achterhoek

Zorgorganisaties in de Achterhoek hebben een zorghotel voor Covid-19 patiënten geopend. In het Zorghotel Achterhoek in Gaanderen wordt zorg geboden aan Covid-19 patiënten die positief getest zijn. Dit kunnen patiënten zijn die nu in een woonzorglocatie (intramuraal) woonachtig zijn. En het kan gaan om patiënten die uit de ziekenhuizen in de regio ontslagen worden en niet meer perse in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden maar moeten nog wel verder herstellen om weer naar huis te kunnen. Daarnaast kunnen cliënten via de huisartsen(posten) en thuiszorg direct vanuit de thuissituatie worden opgenomen. Het gaat om cliënten waarvoor in de thuissituatie de zorg te zwaar is of doordat er geen of beperkte ondersteuning uit het eigen netwerk is, of omdat gaat om complexe, onvoorspelbare of intensieve zorg. Huisartsen kunnen in het Zorghotel ook cliënten met Covid-19 een plek bieden voor palliatieve zorg.

  • 24 uur per dag, zeven dagen per week is er een zorgprofessional aanwezig om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. De zorg bestaat verder onder andere uit:
  • Dagelijkse visite door de huisartsen van het zorghotel (indien nodig vaker)
  • Geestelijke ondersteuning (iedere vrijdag en indien wenselijk vaker)
  • Fysiotherapie, diëtiste en expertise gespecialiseerd verpleegkundige op afstand.
  • Zuurstof behandeling
  • Monitoring 24 uur per dag ook op afstand in te zetten.

Warme zorg

Zorgverleners uit de regio werken in het Zorghotel Achterhoek samen om Covid-19 cliënten goede en warme zorg te bieden. Het Zorghotel bestaat maximaal uit 4 units met elk 8 appartementen (met ieder een eigen badkamer) en 1 gezamenlijke huiskamer met terras. Een woonbegeleider is overdag altijd aanwezig in de huiskamer en zorgt voor het eten en organiseert activiteiten.

De zorgverleners zijn er uiteraard om de noodzakelijke zorg te verlenen. Daarnaast hebben zij oog en oprechte aandacht voor ieder individu. De regie ligt, zoveel mogelijk, bij de cliënten, zodat zij binnen de context waar ze tijdelijk verblijven de dingen kunnen doen die belangrijk voor hen zijn. Echtparen zijn daarom ook welkom. Beiden worden dan behandeld als Covid-19 besmet. Er is de mogelijkheid om op dat moment samen een kamer te delen maar dat hoeft niet.

 

Over de locatie

Voor het Zorghotel Achterhoek wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke verpleeghuisvoorziening van Markenheem, Sensire en Azora in Gaanderen, op het terrein van het voormalige verpleeghuis Sint Jozef en biedt plaats aan 16 cliënten. De capaciteit kan in fasen worden vergroot naar 32 cliënten.

De medische zorg wordt verleend door een klein aantal huisartsen uit de regio. Zorgorganisaties Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire leveren verpleegkundige zorg. De coördinatie van het Zorghotel is in handen van Sensire. Daarbij werkt men nauw samen met huisartsen en de ziekenhuizen in de regio.

Praktische informatie voor naasten

De zorgverleners uit de regio willen ook voor naasten goed bereikbaar zijn en hen te woord staan bij vragen. Bezoek is toegestaan in overleg met de huisarts en de wijkverpleging. Daarnaast worden wel veel contactmomenten ondersteund door de zorgprofessionals via bijvoorbeeld beeldbellen. Het zorgteam informeert u hierover uitgebreid indien uw naaste wordt opgenomen.

Post sturen

Post of kaartjes kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus van het zorghotel.
De brievenbus vindt u bij de ingang, na de eerste schuifdeur. Een poststuk versturen kan natuurlijk ook, u verstuurt deze naar:

Zorghotel Achterhoek
Ovv naam, afdeling en kamernummer
Rijksweg 67
7011 DS Gaanderen

Ervaringsverhaal Zorghotel Achterhoek

Van de week werden wij als wijkverpleegkundigen van het zorghotel gebeld door het transferbureau van het ziekenhuis. Het transferbureau overlegt met ons of mevrouw, die nu in het ziekenhuis ligt, tijdelijk in het zorghotel zou kunnen opknappen. Mevrouw ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en is ernstig verzwakt en vermoeid. Ze heeft in het ziekenhuis geen bezoek kunnen ontvangen en mist haar man.

Met het ziekenhuis bespreken we de medische zorg. Mevrouw heeft zuurstof en haar waardes van temperatuur, pols en ademhaling wisselen nogal. Een beeld wat we veel zien bij Covid-19. Mevrouw heeft geen reanimatie wens maar hoopt wel dat ze gaat genezen van Covid-19 en wil nog wel opgenomen worden in het ziekenhuis als er behandelingen nodig zijn zoals intraveneuze antibiotica. Aangezien we haar in hotel continue kunnen monitoren en we de klachten goed kunnen behandelen met zuurstof en medicatie zou zij medisch gezien heel goed naar het hotel kunnen. We spreken af dat we de mogelijkheid van het hotel ook met de dochter gaan bespreken en later op de dag een terugkoppeling geven aan het transferbureau.

De dochter reageert heel emotioneel als we haar vertellen dat haar moeder naar het zorghotel zou kunnen. Ze vindt het heel fijn dat die mogelijkheid er is maar geeft aan dat ze zich zoveel zorgen maakt over haar vader. Hij is sinds een week ook ziek en was eigenlijk al uitgeput doordat hij daarvoor voor zijn vrouw heeft gezorgd. De familie durft niet meer langs te komen omdat zij zelf ook kwetsbaar zijn. De dochter spreekt haar vader iedere dag maar ziet hem met de dag somberder worden en achteruit gaan. De wijkverpleegkundige vertelt haar dat er een mogelijkheid is dat ook haar vader terecht kan in het zorghotel. De dochter reageerde heel verbaasd. “Waarom heeft niemand ons vertelt dat dit de mogelijkheden zijn?”
Het echtpaar had voor de Corona periode geen wijkverpleging of andere zorg nodig doordat zij zich met zijn tweeën nog prima redden. Meneer heeft contact opgenomen met de huisarts vanwege zijn klachten. Hij is niet getest maar er is een sterk vermoeden van Covid-19 vastgesteld. Maar niet zo ernstig dat hoeft te worden opgenomen en thuis kan uitzieken. Maar thuis moet hij ook zijn eten koken, zich wassen en de was doen. En dat valt hem steeds zwaarder. Huisartsen kijken wat er medisch nodig is en het is niet hun vak om naar de totale context van de patiënt te kijken. Dat kan de wijkverpleegkundige wel. Tijdig inschakelen van wijkverpleging door de huisarts is in deze tijd dus essentieel en kan veel leed achter de voordeur voorkomen. Nu we vanuit het zorghotel deze context alsnog onderzoeken is de dochter daar ontroert en blij mee. We spreken af dat zij met haar vader in gesprek gaat.

Twee uur later belt de dochter ons terug. Ze heeft besloten om met mondkapje naar het huis van haar vader gegaan en heeft op anderhalve meter afstand het gesprek gevoerd. Haar vader was ook diep ontroert dat er een mogelijkheid is waarbij er voor hem en zijn vrouw gezorgd kan worden en ze samen kunnen zijn. Opname van meneer is meteen mogelijk en twee uur later meldt hij zich met zijn spullen in het hotel. Zijn vrouw komt een dag later. Maar hij heeft alvast kunnen wennen. De volgende dag eten ze aan de tafel in de woonkamer weer een gezamenlijke maaltijd. Ziek maar heel gelukkig omdat ze weer samen zijn.

Over De Slingebeek

De Slingebeek is een gezamenlijke tijdelijke verpleeghuisvoorziening van de zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire. Hier kunnen ouderen terecht die tijdelijke verpleeghuiszorg nodig hebben omdat thuis de wachttijd overbruggen niet mogelijk is.

Voor hen krijgt De Slingebeek 32 verpleeghuisplaatsen met vier huiskamers. Acht slaapkamers delen één gezamenlijke huiskamer, waar bewoners samen gebruik van maken en waar ze hun familie en andere gasten kunnen ontvangen.

Download hier de folder voor bewoners van De Slingebeek.

In een ander gedeelte van De Slingebeek zijn nog eens 32 plekken voor tijdelijke huisvesting van huidige bewoners van Sensire, vanwege renovatie en verbouwingen van andere Sensire locaties.