De Slingebeek brengt zorg samen

Ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en die ontslagen worden uit een ziekenhuis of een revalidatieafdeling, moeten steeds vaker wachten tot er een plek vrijkomt in een verpleeghuisvoorziening in de buurt. Tot het zover is, worden zij ondergebracht in een zorglocatie buiten de vertrouwde regio. Ver van familie en vrienden.

Dat kan niet. Dat mag niet. En dat laten we niet gebeuren. Zeker niet in de Achterhoek, waar het goed gebruik is dat we naar elkaar omkijken.

Wij zijn De Slingebeek: de tijdelijke verpleeghuisvoorziening van Azora, Markenheem en Sensire in Gaanderen. De Slingebeek ontfermt zich over ouderen die gebaat zijn bij kleinschalige groepsgerichte zorg. Die tijdelijke verpleeghuiszorg nodig hebben omdat thuis tijdelijk overbruggen niet kan. We geloven in de kracht van samenwerken. En we voelen ons samen geroepen om ouderen en mantelzorgers in deze kwetsbare positie te helpen en onbezorgde momenten te geven. Tot zij binnen zes maanden verhuizen naar hun definitieve woonplek.

We maken ons sterk voor verpleeghuiszorg in deze fase van ‘doorstroming’. We zien welke zorg nodig is en hoe we die gezamenlijk het beste kunnen invullen. In deskundige en prettige samenwerking met alle partners in de zorgketen. We voelen mee met onze cliënten, hun familie en andere naasten. We doen wat er gebeuren moet. En wat we kunnen verbeteren aan de omstandigheden van onze cliënten. Passend, doordacht en realistisch. Zodat er geen kloof ontstaat met de praktijk straks van de definitieve woonplek.

Zo brengen we zorg samen.